CÔNG TY CỔ PHẦN ABSE VỚI THẾ MẠNH NHIỀU NĂM CUNG CẤP THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA CHO NGHÀNH ĐIỆN .

VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ, KỸ THUẬT LÂU NĂM, KINH NGHIỆM DÀY DẶN NĂM 2016 CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI ĐỊNH HƯỚNG CŨNG NHƯ MONG MUỐN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG GIẢI PHÁP ĐỂ TỐI ƯU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG, GIẢM THIỂU RỦI DO VÀ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH SẢN XUẤT MÀ VẤN ĐỀ BẮT NGUỒN TỪ HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG ĐIỆN.

 CHÚNG TÔI GHI TÊN MÌNH TẠI CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NƯỚC VÀ KHU VỰC BẰNG SỰ CHUYÊN NGHIỆP, BẰNG UY TÍN VÀ BẰNG PHONG CÁCH PHỤC VỤ VÀ BÁN HÀNG.