Lĩnh vực hoạt động

FIELDS OF OPERATION

Với kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực về nguồn điện, chúng tôi có đủ tự tin để thực hiện hầu hết các giải pháp về nguồn điện. Chúng tôi đã và đang cung cấp, lắp đặt các giải pháp về điện như:

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị đóng cắt lưới trung thế

+ Cung cấp và lắp đặt biến áp nguồn 22kV/0,4kV

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị đóng cắt lưới hạ thế

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyển nguồn tự động ATS

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo kiểm giám sát tình trạng điện năng

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo kiểm giám sát chất lượng điện năng

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị lưu trữ điện UPS

+ Cung cấp và lắp đặt thiết bị tăng cường chất lượng điện năng như ổn áp, tụ bù, thiết bị chống hiện tượng sụt áp hoặc quá áp đột ngột (Voltage SAG/DIP) ...

+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió…